Độ đào hoa của 12 chòm sao năm 2013
TIN TỨC
01/01/1970 08:00
Độ đào hoa của 12 chòm sao năm 2013

 

 
Bạch Dương: ★★ (2/5)
 
Kim Ngưu: ★★★★★ (5/5)
 
Song Tử: ★★★★ (4/5)
 
Cự Giải: ★★★☆ (3,5/5)
 
Sư Tử: ★★★★★ (5/5)
 
Xử Nữ: ★ (1/5)
 
Thiên Bình: ★★ (2/5)
 
Thiên Yết: ★★☆ (2,5/5)
 
Nhân Mã: ★★★ (3/5)
 
Ma Kết: ☆ (0,5/5)
 
Bảo Bình: ★ (1/5)
 
Song Ngư: ★★★★ (4/5)
 
PC
 Mật Ngữ 12 Chòm Sao